VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany

Předmět smlouvy: Online Fotografický kurz (*1)
Organizátor a zprostředkovatel fotografických kurzů: Online Škola Perfektní Fotografie Bryana Petersona PPSOP.cz
Účastník kurzu – klient, který si objednal kurz na stránkách ppsop.cz.

2. Zakoupení kurzu a přihlášení

Zakoupení kurzu je možné na webu ppsop.cz výběrem kurzu a termínu a potvrzením “KOUPIT”, vyplněním přihlašovacích údajů a volbou vhodné platební metody. Kurz musí být zaplacen online a okamžitě.

Zakoupením kurzu účastník souhlasí s obsahem, cenou, podmínkami uvedenými v popisu kurzu a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Po úhradě dostane klient e mailem potvrzení o platbě a informace o přihlášení do studijního prostředí.

Platnost dárkového poukazu je 1 rok od data zakoupení.

3. Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek studenta za jeho účast v kurzu v určitém termínu. Pro studenta je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu.

4. Platební metody

Naše kurzy je možné platit prostřednictvím platební brány běžnou platební kartou (VISA, MASTERCARD, AMEX, DISCOVER apod …). Bankovní převody nejsou podporovány.

5. Storno podmínky – 100% garance spokojenosti

My všichni ve Škole Perfektní Fotografie chceme, abyste byli maximálně spokojeni s úrovní fotografického vzdělávání, které poskytujeme. Proto, abychom si byli jistí, že budete spokojeni, garantujeme vám tuto spokojenost na 100%. Pokud nejste úplně spokojeni se svým kurzem, tak nám to, prosíme, dejte vědět kdykoliv před otevřením druhé lekce a my vám vrátíme školné v plné výši.

Jinak řečeno, v momentě kdy začne váš kurz – podle datumu, který jste si zvolili při koupi kurzu – máte 6 kalendářních dní, abyste odstoupili od kupní smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy je nutné, abyste nám poslali email na info@ppsop.cz s vaším jménem, emailem a názvem kurzu. Vaše finanční prostředky ve výši, kterou jste zaplatili při koupi kurzu, budu vráceny stejnou metodou, jako jste kurz uhradili (většinou jako kredit na vaší platební kartu).

6. Právo na změnu obsahu a programu kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu.

7. Právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu. O případné změně termínu kurzu bude účastník neprodleně informován e-mailem. Účastník má v případě provedené změny právo na navrácení plné ceny kurzu.

8. Ochrana osobních údajů

Velmi si vážíme vaší důvěry a klademe zásadní důraz na ochranu vašich osobních údajů při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů. Hlavní zásady, které respektujeme: Vyžadujeme jen nezbytné minimum osobních údajů. Osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel. Tyto údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje maximální možnou bezpečnost.

Zakoupením kurzu na ppsop.cz, nebo přihlášením k zasílání novinek klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů. Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, příjmení a e-mail.

Více informací o ochraně osobních údajú najdete v našich Podmínkách zpracování o ochraně osobních údajů (GDPR) zde nebo přímo na stránce ppsop.cz/gdpr/

9. Fotografie – autorská/vlastnická práva

Fotografie pořízené účastníkem kurzu jsou vlastnictvím autora a jako autor fotografií má právo pro jejich libovolné užití.

Fotografie odevzdané účastníkem v rámci studijního prostředí na adrese kurzy.ppsop.cz, jsou zpracovány a použity organizátorem za účelem propagace kurzů PPSOP.cz. Účastník kurzu může kdykoliv požádat o nevyužívání svých fotografií pro propagační účely PPSOP.cz, zasláním svého nesouhlasu na mail info@ppsop.cz.

Reportážní fotografie pořízené organizátory počas „ne-online“ akcí kde dochází k osobnímu setkání instruktorů PPSOP.cz a studentů (například workshopy, foto-procházky apod) – účastník akce souhlasí se zveřejněním fotografií reportážního charakteru, které zachycují jeho osobu a to i za účelem propagace aktivit organizátora.

10. Studijní materiály – autorská práva

Všechny materiály v kurzu včetně (ale ne výhradně) lekcí, dokumentů, fotografií, videí, příloh, pomůcek, bonusů, podkladů a zpětných vazeb instruktorů jsou vlastnictvím organizátora, resp. jednotlivých instruktorů. Materiály jsou poskytnuty jen pro účely vzdělávání se v daném kurzu a jen pro jednoho účastníka, který se do kurzu přihlásil. Je přísně zakázané jakkoliv šířit, sdílet a kopírovat materiál jiným osobám v jakékoliv formě, ať už elektronicky alebo vytisknutím. Tisk materiálů je povolený pouze pro vlastní účely. Všecha práva jsou vyhrazena a vztahuje sa na ně autorský zákon.

Poskytnutí přihlašovacích údajů do prostředí jiné, neoprávněné osobě se taktéž považuje za hrubé porušení autorského zákona a těchto podmínek. Při podezření na sdílení přístupových údajů užívatele jiné osobě, které bude vyhodnocené interním monitorovacím systémem, bude přístup do studijního prostředí okamžitě zablokovaný a opětovné zpřístupnění bude konzultované s účastníkem individuálně.

11. Přístup do studijního prostředí kurzu po skončení kurzu

Účastník má právo na přístup do studijního prostředí kurzu na stránce kurzy.ppsop.cz až 12 měsíců po ukončení kurzu. Počas této doby může libovolně prohlížet lekce, videa a studijní materiály, jako i diskuse v OaO Fóru a všechny zpětné vazby od instruktorů. Těchto 12 měsíců slouží na dodatečné vzdělávání se účastníka a zlepšování se v probraných tématech. Studijní prostředí daného kurzu je pasivní a není monitorováno instruktorem.

12. Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se v kurzu ohleduplně a respektovat své spolu učastníky. V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění pokračuje v negativním jednání, může být organizátorem vyloučen z programu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

13. Reklamační řád

Nespokojenost může účastník projevit přímo instruktorovi kurzu nebo Studentskému servisu PPSOP.cz, který podle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Reklamaci je účastník povinen zaslat písemně emailem na adresu info@ppsop.cz. Reklamace bude vyřizována individuálně.

14. Odpovědnost

Účast na kurzu je na vlastní nebezpečí. Účastníci by se měli ujistit, že jejich zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika. Organizátor kurzu a jeho instruktoři nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku účastníků. Jakékoliv doporučení v kurzech musí být zohledněné a přizpůsobené schopnostem účastníka, počasí a lokalitě.
Účastnici mladší 15ti let se mohou kurzu zúčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2020.

Poslední úprava: 15. 6. 2020

*1) Ostatní „ne-online“ aktivity, t.j. aktivity kde dochází k osobnímu setkání instruktorů PPSOP.cz a studentů, jako jsou například workshopy, foto-procházky apod. se také řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, ale jsou navíc doplněné o specifické údaje a podmínky pro danou aktivitu. Tyto dodatečné podmínky jsou vždy součástí vyhlašováné akce a doplňují a ne nahrazují tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Kontakty na Organizátora a zprostředkovatele fotografických kurzů – Online Škola Perfektní Fotografie Bryana Petersona PPSOP.cz
email: info@ppsop.cz
whatsapp: 703 530 056
korenspondeční adresa:
Škola Perfektní Fotografie | Aperture Productions | pixien photography,
c/o TheWorkhub, Rue de l’Oyonne 1, 1800 Vevey, Switzerland


Podmínky akce „BDAY20 – 2024“

*Slevová akce “BDAY20” se vztahuje na vybrané fotokurzy z našeho portfólia – viz výše. Akce platí od 10.4. 2024 do 7.5. 2024. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: BDAY20. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2024, který je k dispozici. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „BÍLÝ LEDEN – 2024“

*Slevová akce “BÍLÝ LEDEN 2024” se vztahuje na online fotokurzy Naučte se exponovat kreativně 1 a 2. Akce platí od 9.1. 2024 do 2.2. 2024. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: WHITE50. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2024. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „ROZBALTO25 – 2023“

*Slevová akce “ROZBALTO25” se vztahuje na online fotokurzy z našeho portfólia kurzů 2023, na dárkové certifikáty na tyto kurzy, na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2. POZOR, akce neplatí na novinku – Fotografujeme jídlo a zátiší ani na dárkové certifikáty na tento kurz. Rovněž neplatí na kurzy které v roce 2024 neotevíráme a ani na dárkové certifikáty na tyto kurzy . Akce platí od 1.12. 2023 do 24.12. 2023. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: ROZBALTO25. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2024. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „FOTO PODZIM – 2023″

*Slevová akce “FOTO PODZIM” se vztahuje na vybrané aktuálně dostupné online fotokurzy z našeho portfólia kurzů (NAUČTE SE EXPONOVAT KREATIVN 2, KRAJINA CESTOU NECESTOU, KREATIVNÍ FOTOTECHNIKY, tedy kurzy, které otevíráme na podzim 2023. Pozor – akce neplatí na novinku – kurz „FOTOGRAFUJEME JÍDLO A ZÁTIŠÍ“. Akce platí od 15.9. 2023 do 10.10. 2023. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: FOTOPODZIM20 a cena kurzu se následně sníží přímo v nákupním košíku. Sleva platí na termín daného kurzu v roce 2023, počet není omezen. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „AHOJ ŠKOLA – 2023″

*Slevová akce “AHOJ ŠKOLA!” se vztahuje na vybrané aktuálně dostupné online fotokurzy z našeho portfólia kurzů (NAUČTE SE EXPONOVAT KREATIVNĚ 1 a 2, DLOUHÁ EXPOZICE VE DNE I V NOCI, PORTRÉT KREATIVNĚ, KRAJINA CESTOU NECESTOU, KREATIVNÍ FOTOTECHNIKY a na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2), tedy kurzy, které otevíráme na podzim 2023. Pozor – akce neplatí na novinku – kurz „FOTOGRAFUJEME JÍDLO A ZÁTIŠÍ“. Akce platí od 3.8. 2023 do 8.9. 2023. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: SKOLA20 a cena kurzu se následně sníží přímo v nákupním košíku. Sleva platí na termín daného kurzu v roce 2023, počet není omezen. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „SLAVÍME NAROZENINY – 2023“

*Slevová akce “BDAY20” se vztahuje na vybrané fotokurzy z našeho portfólia – Fotíme lidi kdekoliv a kdykoliv, Fotografujeme floru a Naučte se vidět a komponovat kreativně. Akce platí od 10.4. 2023 do 5.5. 2023. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: BDAY20. Vybrat si můžete z kurzů konaných v květnu a červnu 2023. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „BÍLÝ LEDEN – 2023“

*Slevová akce “BÍLÝ LEDEN 2023” se vztahuje na online fotokurzy Naučte se exponovat kreativně 1 a 2. Akce platí od 9.1. 2023 do 3.2. 2023. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: WHITE50. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2023. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „ROZBALTO25 – 2022“

*Slevová akce “ROZBALTO25” se vztahuje na online fotokurzy z našeho portfólia kurzů 2022, na dárkové certifikáty na tyto kurzy, na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2. POZOR, akce neplatí na novinky – Krajina cestou necestou a Fotografujeme jídlo a zátiší ani na dárkové certifikáty na tyto kurzy. Rovněž neplatí na kurzy Záhada blesku odhalena a Naučte se používat barvu kreativně, které v roce 2023 neotevíráme a ani na dárkové certifikáty na tyto kurzy . Akce platí od 11.12. 2022 do 23.12. 2022. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: ROZBALTO25. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2023. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „BLACK FRIDAY 2022“

*Slevová akce „BLACK FRIDAY 2022“ se vztahuje pouze na vybrané online fotokurzy z našeho portfólia kurzů – sleva platí na kurzy Naučte se exponovat kreativně 1, Naučte se exponovat kreativně 2, na balíček těchto dvou kurzů a na dárkové certifikáty na výše uvedené kurzy (dárkové certifikáty zakoupené na konkrétní kurz, který je v akci Black Friday 2022). Výška slevy je 50% a POZOR – není automatická, přímo při platbě je nutné zadat slevový kód FOTIMZA50. Akce neplatí na ostatní kurzy z našeho portfolia a také neplatí na dárkové poukazy na kurz dle vlastního výběru, ani na dárkové předměty (fototrička a fotohrnečky PPSOP.cz). Akce platí pouze do 30.11. 2022. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2023. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „3…2…1… ŠKOLA! – 2022″

*Slevová akce “3…2…1… ŠKOLA!” se vztahuje na vybrané aktuálně dostupné online fotokurzy z našeho portfólia kurzů (8 fotokurzů – viz seznam v článku zde) a na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2, tedy kurzy, které otevíráme na podzim 2022. Pozor – akce neplatí na novinku – kurz „KRAJINA CESTOU NECESTOU“. Akce platí od 15.8. 2022 do 2.9. 2022. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: SKOLA15 a cena kurzu se následně sníží přímo v nákupním košíku. Sleva platí na termín daného kurzu v roce 2022, počet není omezen. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „ROZBALTO25 – 2021“

*Slevová akce “ROZBALTO25” se vztahuje na výše jmenované online fotokurzy z našeho portfólia kurzů 2021, na dárkové certifikáty na tyto kurzy, na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2 a také na e-book “Moje první kniha o focení”. POZOR, akce neplatí na novinku – Fotografujeme lidi kdekoliv a kdykoliv ani na dárkový certifikát na tento kurz. Akce platí od 13.12. 2021 do 23.12. 2021. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: ROZBALTO25. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2022. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „BLACK FRIDAY 2021“

Slevová akce „BLACK FRIDAY“, se vztahuje pouze na vybrané online fotokurzy z našeho portfólia kurzů 2021 – sleva platí na kurzy Naučte se exponovat kreativně 1, Naučte se exponovat kreativně 2, na balíček těchto dvou kurzů, na e-book „Moje první kniha o focení“ a na dárkové certifikáty na výše uvedené kurzy (dárkové certifikáty zakoupené na konkrétní kurz, který je v akci Black Friday 2021). Výška slevy je 50% a je automatická, přímo při platbě nemusíte zadávat žádný slevový kód. Akce neplatí na ostatní kurzy z našeho portfolia a také neplatí na dárkové poukazy na kurz dle vlastního výběru, ani na dárkové předměty (fototrička a fotohrnečky PPSOP.cz). Akce platí pouze do 10.12. 2021. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2022. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „BLACK FRIDAY 2021“

Slevová akce „BLACK FRIDAY 2021 se vztahuje na vybrané online fotokurzy z našeho portfólia kurzů 2021. Slevy platí na kurzy Naučte se exponovat kreativně 1, Naučte se exponovat kreativně 2, na balíček těchto dvou kurzů, na e-book „Moje první kniha o focení“, kurzy Tváří v tvář – fotografujeme portrét, Portrét kreativně, Fotografujeme floru, Naučte se vidět a komponovat kreativně, Naučte se fotografovat detail kreativně, Naučte se používat barvu kreativně, Záhada blesku odhalena, Dlouhá expozice ve dne i v noci, Kreativní fototechniky, Lightroom – individuální kurz a na dárkové certifikáty na výše uvedené kurzy (dárkové certifikáty zakoupené na konkrétní kurz, který je v akci Black Friday 2021). Výška slevy je uvedena přímo u daného kurzu. Akce neplatí na kurz Fotíme lidi kdekoliv a kdykoliv a také neplatí na dárkové poukazy na kurz dle vlastního výběru, ani na dárkové předměty (fototrička a fotohrnečky PPSOP.cz). Akce platí pouze do 28.11. 2021. Sleva je automatická, přímo při platbě nemusíte zadávat  žádný slevový kód. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2022. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „ŠKOLA LA LA“

*Slevová akce “ŠKOLA LA LA” se vztahuje na vybrané aktuálně dostupné online fotokurzy z našeho portfólia kurzů (8 fotokurzů – viz seznam výše v článku) a na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2. Pozor – akce neplatí na novinku – kurz “Fotografujeme lidi – kdykoliv a kdekoliv”. Akce platí od 18.8. 2021 do 3.9. 2021. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: LALALA15. Sleva platí na termín daného kurzu v roce 2021. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „AHOJ21“

Slevová akce „AHOJ21“ se vztahuje na všechny online fotokurzy z našeho portfólia kurzů 2020 (Naučte se exponovat kreativně 1, Naučte se exponovat kreativně 2, Tváří v tvář – fotografujeme portrét, Portrét kreativně, Fotografujeme floru, Naučte se vidět a komponovat kreativně, Naučte se fotografovat detail kreativně, Naučte se používat barvu kreativně, Záhada blesku odhalena, Dlouhá expozice ve dne i v noci, Lightroom – individuální kurz), na dárkové certifikáty na kurzy z portfólia 2020, na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2 a také na e-book „Moje první kniha o focení“. Akce neplatí na novinky, které zatím pouze připravujeme a plánujeme otevřít v roce 2021 a neplatí na dárkové předměty (fototričká a fotohrnčeky). Akce platí od 20.1. 2021 do 1.2. 2021. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: AHOJ21. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2021. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „ROZBALTO25 – VÁNOCE 2020“

Slevová akce „ROZBALTO25“ se vztahuje na všechny online fotokurzy z našeho portfólia kurzů 2020 (Naučte se exponovat kreativně 1, Naučte se exponovat kreativně 2, Tváří v tvář – fotografujeme portrét, Portrét kreativně, Fotografujeme floru, Naučte se vidět a komponovat kreativně, Naučte se fotografovat detail kreativně, Naučte se používat barvu kreativně, Záhada blesku odhalena, Dlouhá expozice ve dne i v noci, Lightroom – individuální kurz), na dárkové certifikáty na kurzy z portfólia 2020, na již zvýhodněný balíček kurzů Naučte se exponovat kreativně 1 a 2 a také na e-book „Moje první kniha o focení“. Akce neplatí na novinky, které zatím pouze připravujeme a plánujeme otevřít v roce 2021 a neplatí na dárkové předměty (fototričká a fotohrnčeky). Akce platí od 6.12. 2020 do 20.12. 2020. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: ROZBALTO25. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů daného kurzu v roce 2021. Slevu není možné vyplatit v hotovosti ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „BLACK (FRI)DAYS 2020“

Sleva „BLACK (FRI)DAYS 2020“ se vztahuje pouze na online fotokurzy Naučte se exponovat kreativně 1 a Naučte se exponovat kreativně 2. Akce platí od pátku 20.11. 2020 do pondělí 30.11. 2020. Sleva není automatická, přímo při platbě musíte zadat do příslušného políčka slevový kód: FOTIMZA50. Vybrat si můžete kterýkoliv z termínů v roce 2021. Slevu není možné vyplatit v hotovosti a slevu není možné kombinovat s jinými. Slevu nelze nárokovat zpětně.

Podmínky akce „OSMICKA20“

Akce platí 8.4.2020 – 5.5.2020. Přímo při platbě použijte slevový kód „OSMICKA20“. Sleva není aplikována automaticky. Slevu není možné uplatnit zpětně ani v hotovosti. Pro platnost kupónu je potřebné do nákupního košíku vložit alespoň 1 kurz. Sleva neplatí na kurz ONLINE FOTOKLUB PRO MALÉ I VELKÉ!


Scroll to top