PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.
Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe zásadní důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s poskytováním služeb, produktů a návštěvou webových stránek www.ppsop.cz, czech.ppsop.com, blog.ppsop.cz. fotoklubovna.ppsop.cz.

Hlavní zásady, které respektujeme:

 • vyžadujeme jen nezbytné minimum osobních údajů
 • osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel
 • tyto údaje zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu
 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje maximální možnou bezpečnost
 • transparentně Vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících s tímto zpracováním

Na našich webstránkách nesledujeme chování Vás, jednotlivého konkrétního návštěvníka. Službu Google Analytics využíváme pouze v anonymizované a statistické podobě k tomu, abychom věděli jaké naše kurzy, články a další stránky nejvíc navštěvujete a mohli vylepšovat služby tak, aby pro Vás byly ještě zajímavější. Komentáře k fotografiím a článkům můžete psát s uvedením jména či přezdívky, bez zadávání osobních údajů.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k identifikování konkrétní fyzické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail).

Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) je:
Škola Perfektní Fotografie | Aperture Productions | pixien photography
c/o TheWorkhub, Rue de l’Oyonne 1, 1800 Vevey, Switzerland
Kontaktní e-mail: info@ppsop.cz
(dále jen „Správce“)

S jakými osobními údaji od Vás pracujeme?

Shromažďujeme a zpracováváme o vás osobní údaje přiměřeně účelu zpracovávání. V žádném případě nevyžadujeme, neshromažďujeme a nezpracováváme vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).

Proč vaše osobní údaje potřebujeme?

 • Při přihlašování a objednávaní našich kurzů a klubových aktivit od vás potřebujeme jako jediný povinný osobní údaj vaši emailovou adresu, na kterou vám posíláme všechny informace o objednané službě (online fotografický kurz). Protože naše kurzy probíhají online, toto je z podstaty nevyhnutelný údaj. Při objednávání kurzu a klubových aktivit máte možnost zadat svoje jméno a přijímení, které jsou dobrovolné údaje a slouží jen k tomu, abychom vás my a vaši spolužáci v prostředí kurzu a/nebo klubu mohli oslovovat a identifikovat. V případě, že máte zájem kurz absolvovat anonymně jen s identifikací emailu, je to vaše nespochybnitelné právo a my ho budeme plně respektovat.
 • Pro účel dotazů, připomínek či nezávazné poptávky ve věci našich služeb či produktů zpracováváme z důvodů vyřízení dotazu či poptávky v nezbytném rozsahu některé z těchto osobních údajů: Jméno, příjmení, e-mail nebo telefon, případně další sdělené osobní a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 2 let od poslední komunikace.
 • Pro účel daňové a účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje: Dokumenty daňové a účetní evidence. Účetní dokumenty držíme po dobu stanovenou daňovými a účetními předpisy.
 • Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření. Tyto osobní údaje budeme držet 5 let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce můžete podat námitku na výše uvedených kontaktních údajích.

Komu osobní údaje zpřístupňujeme?

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

 • Pro správu webu a e-mailové komunikace se zákazníky a návštěvníky webu využíváme služeb společnosti Swigglemedia.com, adresa: 516 N Summerlin Ave, Orlando, Florida, 32803 USA
 • Naše webové prostředí včetně informací o zákaznících jsou uložené na serverech společnosti WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, CZ
 • Pro mailovou komunikaci o našich produktech a novinkách (newsletter) využíváme služeb společnosti Mailchimp, kde jsou uložené jedině následující údaje: email, jméno a přijímení. Pokud jste nám v minulosti udělili souhlas se zasíláním newsletterů PPSOP.cz, stávající nastavení jejich distribuce zůstává v platnosti beze změny. Přihlášení do odebírání newsletru je automatické pro všechny naše nové studenty. Nepřejete-li si newslettery od nás již dále odebírat, můžete se kdykoliv odhlásit. Informace o odhlášení se z newslettru jsou na konci každého newslettru nebo nás můžete kontaktovat na info@ppsop.cz. Společnost Mailchimp sídlí zde: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
 • Platební prostředí pro nákup našich produktů využívá služby společnosti Ecwid Inc., 687 S. Coast Highway 101, Suite 239, Encinitas, CA 92024 USA. Toto prostředí zajišťují správné objednání vámi vybraného produktu, ceny a spárování vašich údajů pro využívání této služby. Požadovanými údaji jsou email (povinný údaj), jméno a přijímení (dobrovolné údaje).
 • Pro bezhotovostní platební styk využíváme služeb společnosti Stripe.com, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA a Paypal se sídlem 12312 Port Grace Boulevard, La Vista, Nebraska 68128, USA. Jakékoliv platební údaje (jméno, adresa, email, bankovní účet, platební karta apod.) jsou chráněné a využívané společnostmi Paypal a Stripe jedině k ověření a převodu prostředků za naše produkty. Naše spoločnost k těmto údajům nemá jakýkoliv přístup a v žádném případě je neshromažďuje ani neuchovává. Od společnosti Paypal a Stripe získáváme potvrzení o uhrazené platbě za naše produkty, které jsou identifikovatelné vaší povinně zadanou emailovou adresou a dobrovolně zadaným jménem a příjmením.
 • Pro analytické účely na webu využíváme služeb společnosti Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou garantovanou naším poskytovatelem služeb.

Jak nakládáme s cookies a jak využívám službu Google Analytics?

Tento web ke svému provozu využívá technologii cookies.
Cookies jsou malé soubory, který Váš prohlížeč čte nebo ukládá na Vašem koncovém zařízení (počítači, mobilu). Díky cookies je web schopen zapamatovat si Vaše volby.
Podle účelu dělíme cookies do kategorií:

 • Nezbytně nutné cookies – udržují relaci se serverem a jsou nutné třeba pro přihlašování
 • Funkční cookies – obsahují vaše volby a preference (například jazyk)
 • Analytické a výkonnostní cookies – slouží například pro sledování návštěvnosti webu

Google Analytics

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Službu Google Analytics využíváme pouze v anonymizované a statistické podobě k tomu, abychom věděli, jaké naše články a další stránky nejvíc navštěvujete a mohli vylepšovat web tak, aby pro Vás byl ještě zajímavější. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. Vdůsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách www.ppsop.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. „Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.“ Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník naší webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

Jaká jsou vaše práva?

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

 • Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držíme.
 • Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete nás kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně vpřípadě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.
 • Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a my neplníme Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.
 • Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušujeme Vaše práva a svobody.
 • Právo podat stížnost– buď na nás jako správce nebo u dozorového úřadu. Ale věříme, že na toto nedojde. Vždy nás, prosíme, nejprve kontaktujte.

Závěrečná ustanovení

Jako správce prohlašujeme, že jsem přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Jsme oprávněni tyto podmínky aktualizovat. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na tomto webu.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Naposledy byly aktualizovány 8.2. 2021.


Scroll to top