FOTOsoutěž PPSOP.cz

PPSOP podporuje kreativitu ve fotografii a každý měsíc vyhlašuje novou Fotosoutěž. Aktuálně vyhlášené téma, návod na vkládání fotografií a podmínky soutěže najdete na této stránce.


Vkládání fotek do soutěže – FAQ a NÁVOD

➡️ Kam nahrát fotky?

Fotky se nahrávají do galerie vytvořené na naší webové stránce v sekci „Fotosoutěž“

Otevře se vám stránka, kde najdete galerii pro vkládání fotografií – pro každý měsíc nová. Fotky nahrávejte přímo do galerie (NAHRAJ FOTKU) pro příslušný měsíc do aktuálně otevřené galerie. Stručný video návod na vkládání fotografií naleznete zde.

➡️ Kolik fotek můžu nahrát?

Minimálně 1 a maximálně 3.

➡️ Můžu použít fotky z archivu?

Ano, do FOTOsoutěže můžete nahrávat archivní fotky. Důležité je, aby splnily zadání.

➡️ Zpráva „Tento e-mail již byl použit!

Svůj e-mail jste již použili pro nahrávání v minulých fotosoutěžích. Podívejte se na toto video, jak postupovat.


Pravidla pro vkládání fotek do soutěže

Tyto soutěžní podmínky stanovují základní závazná pravidla, na jejichž základě probíhá PPSOP.cz měsíční fotografická soutěž. Tato pravidla nabývají platnosti dne 1.1.2022:

Pořadatel soutěže – PPSOP.cz, partner (sponzor FOTOsoutěže) – subjekt, který věnuje do soutěže výhru/výhry, soutěžící – fyzická osoba, která se účastní této FOTOsoutěže.

 1. Fotografická soutěž* PPSOP.cz se vyhlašuje měsíčně, 11x v roce (v letních měsících – červenec/srpen – je jedno téma pro oba měsíce). Téma je vyhlášeno na našem blogu a FB stránce vždy na začátku nového měsíce a její zveřejnením je FOTOsoutěž považována za zahájenou. Doba trvání soutěže je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem (termínem) uzávěrky soutěže, obě data jsou stanovena pro každou soutěž při jejím vyhlášení.
 2. Zúčastnit se může jakákoliv fyzická osoba (soutěžící), fotografie se vkládají do galerie vytvořené pro tento účel na webové stránce PPSOP.cz. Je možné vložit minimálně 1 a maximálně 3 fotografie od jednoho autora. Soutěžící vložením svých fotografií do této FOTOsoutěže potvrzuje, že se soutěže účastní dobrovolně a že se seznámil s těmito soutěžními podmínkamí a souhlasí s nimi.
 3. Fotky, které se již v naší soutěži objevily a obsadily 1.-3. místo, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 4. Vyhodnocení FOTOsoutěže – ze všech vložených fotografií vyberou porotci soutěže z řad instruktorů PPSOP.cz ty nejlepší (obyčejně 15-20 záběrů) v albu BEST OF…, ze kterých následně vyberou nejlepší záběry měsíce (BEST SHOT OF…) – 1., 2. a 3. místo + čestná uznání. Vítězové FOTOsoutěže jsou vyhlášeni na našem blogu a FB stránce do jednoho měsíce od ukončení soutěže.
 5. Autoři, jejichž fotografie se umístí na 1. – 3. místě, získají cenu od sponzora FOTOsoutěže pro daný měsíc. Výhru je možné nárokovat do 1 měsíce od vyhlášení výsledků soutěže na daný měsíc, pokud se výherce do té doby neozve, výhra propadne. Výhru není možné vyplatit v hotovosti.
 6. Na výhru není poskytována žádná záruka, PPSOP.cz nenese zodpovědnost za její doručení, nezodpovídá za ztrátu zásilky a neposkytuje za ni náhradu žádnou formou. Výhru není možné nárokovat soudní cestou.
 7. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů a svým jednáním nezpůsobil pořadateli soutěže PPSOP.cz, partnerovi soutěže případne dalším soutěžicím či třetím stranám jakoukoli újmu. Soutěžící respektuje autorská práva a účastí v soutěži potvrzuje, že je autorem vložených fotografií a že má od osob nafotografovaných na záběrech souhlas s jejich uveřejněním.
 8. Vložením fotografie do soutěže dává autor fotografie zároveň souhlas s uveřejněním fotografie na komunikačních kanálech a sociálních sítích PPSOP.cz pro informační a/nebo propagační účely. PPSOP.cz se zavazuje VŽDY uvést autora fotografie, autorská práva autorovi fotografie zůstávají. Pro tyto účely musíte při nahrávání fotografie uvést vaše pravé jméno a příjmení. Anonymní příspěvky nebo příspěvky vložené pod neúplným nebo nepravým jménem budou ze soutěže vyřazeny.
 9. Co není specifikované ve výše uvedených podmínkách se řídí selským rozumem a poslední slovo mají administrátoři PPSOP.cz.
  PPSOP.cz si vyhrazuje právo na změnu a doplnení těchto podmínek, změny oznámí upozorněním na svém webu a na blogu v příspěvcích o FOTOsoutěži.

Důležitá informace o ochraně osobních údajů:

Vložením vaší fotografie/fotografií výslovně souhlasíte s tím, že PPSOP.cz je oprávněna použít v souladu s §12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku vámi uvedené jméno, příjmení a město pro účely vyhlášení nejlepších záběrů na internetu (blog PPSOP.cz a Facebook PPSOP.cz) a taktéž zveřejnit vaše fotografie. V případě, že vybereme vaši fotografii v rámci „Best shot of…“ zároveň souhlasíte se zařazením všech vámi poskytnutých osobních údajů do naší databáze vedené pouze za účelem zaslání vaší výhry v soutěži a se zpracováním údajů pro účely předání výhry a to na dobu do odvolání vašeho souhlasu. V případě, že se na fotce nachází nějaká osoba/osoby, jejím vložením do soutěže zároveň potvrzujete, že byly zachovány autorská práva a práva na ochranu osobnosti dané osoby/osob ve smyslu platné legislativy. PPSOP.cz nepřebírá žádnou právní odpovědnost za autora zaslané fotografie. Pokud máte další dotazy k ochraně vašich osobních údajů, navštivte naši web stránku zde.

online Škola Perfektní Fotografie
PPSOP.cz

*PPSOP.cz si vyhrazuje právo tyto aktivity kdykoliv zrušit.

Scroll to top